Friday, November 28, 2014

SBB


Wednesday, November 19, 2014

WERONIKA


modelka: Weronika Mrozik

PARIS


Tuesday, November 18, 2014

ANNA

modelka: Anna Dzierżyńska

POLYDOR


Monday, November 17, 2014

ŻANETA


modelka: Żaneta Przespolewska

BERLIN(2)


Thursday, November 13, 2014

IZABELA

modelka: Izabela Roszyk

Thursday, November 6, 2014

SOON


KLAUDIA

modelka: Klaudia Rewers

Wednesday, November 5, 2014

(BEI NACHT)


JUSTYNA

modelka: Justyna Pawlak

SAD SONG


KLAUDIA

modelka: Klaudia Rogozińska

Monday, November 3, 2014

...MORITURI...


MARTYNA

modelka: Martyna Bojańska

B.


Sunday, November 2, 2014

ZUZKA

modelka: Zuzka Swancar

SLIDE...


DOMINIKA

modelka: Dominika  Wasela

Saturday, November 1, 2014

THE ESCAPIST

Poznań, CK Zamek, 2014.10.30.