Monday, October 3, 2011

"MURZYN"

"...w Głownie"(?)
... oraz Kinga Preis w brawurowej interpretacji wiersza Jana Brzechwy(do muzyki Africa Simone).

No comments:

Post a Comment